e-Merg Emergent Marketing. Soft Launch 2:43 PM August 21, 2017e-Merg